Affärs- & företagsrådgivning

GUL konsult ab bistår dig med att förverkliga och möjliggöra stora såväl som små projekt tack vare rätt rådgivning.

GUL konsult ab är affärs- och företagsrådgivare åt BRG,
Business Region Göteborg samt Almi Halland, NyföretagarCentrum.

Läs mer på:
www.businessregion.se och
www.almi.se/halland och
www.nyforetagarcentrum.se/halland

För att kvalificera sig som rådgivare krävs gedigen kompetens och erfarenhet. Rådgivaren handplockas genom anbudsförfarande.

GUL konsult ab arbetar med genomförande av nätverksträffar och utbildningar.

GUL konsult ab arbetar samtidigt med mentorskap och coaching. Jag fungerar som ”bollplank” till såväl etablerade som relativt nystartade företagare.

GUL konsult ab har ett flertal aktuella uppdragsgivare, samt tidigare referenser att hänvisa till.

BRG Expedition framåt
www.businessregion.se
NyföretagarCentrums
www.nyforetagarcentrum.se
Almi
www.almi.se

GUL konsult ab
GUL konsult ab
GUL konsult ab | Affärs- & Företagsrådgivning | NyföretagarCentrum | Event/Action Marketing | Textilagentur

Fässbergsgatan 63 D, 431 69 Mölndal. Mobil 070-310 33 02. Epost: ulf@gulkonsult.se